Fizik Bölümü öğrencileri ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığına bir teknik gezi düzenlendi.

Map Unavailable

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü öğrencileri ile 2 Nisan 2019 Salı günü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığınabir teknik gezi düzenlenmiştir.   Gerçekleştirilen bu gezide,

  1. Proton Hızlandırıcısı Birimi ve Bilgilendirme
  2. Ölçüm ve Analiz Hizmetleri Birimi Laboratuvarları
  3. Malzeme ve Karakteriz asyön Laboratuvarları ve Hızlandırıcı Teknolojileri Laboratuvarları
  4. Sağlık Fiziği Birimi/Kişisel Dozimetri Laboratuvarı

birimleri gezilmiştir. Bu teknik gezi ile öğrencilerimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi’ni yakından tanıma fırsatı bulmuş, birimlerin çalışma alanları konusunda detaylı olarak bilgi edinmişlerdir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığına eğitime verdikleri bu destek için teşekkür ederiz.