Yaz Döneminde Başka Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da ön lisans ve lisans programları için yaz öğretimi açılmayacaktır. Yaz Dönemi’nde başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

Öğrenciler, http://oidb.ankara.edu.tr/?page_id=217 web adresinde bulunan “Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”’nin 9. Maddesinde belirtilen “Yaz döneminde ders alma koşulları”’na uygun olarak ders seçmelidir.

  • Ders alınması düşünülen yükseköğretim kurumunun seçiminde, Üniversitemizin Yaz Okulu konusundaki Senato kararı http://www.science.ankara.edu.tr/files/yazOkuluSenato.pdf uyarınca “Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili yılda öğrenim gördükleri programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu dersler kabul edilir.” hükmüne uyulmalıdır.

 

  • Öğrenciler, başka bir üniversiteden alınacak olan dersin, haftalık ders saati, ulusal ve AKTS kredilerinin de mevcut olduğu ders içeriğini dersi veren öğretim üyesine göstermelidirler. Alınması istenilen dersin içeriği, ilgili öğretim üyesi tarafından uygun bulunduğu takdirde, öğretim üyesi tarafından bölümümüzde eşdeğer tutulan dersin kodu, adı ve kredileri yazılarak imzalanmalıdır.