FİZ 205 Elektrik ve Manyetizma Dersi 1. Ara Sınav Duyurusu

FİZ 205 Elektrik ve Manyetizma Dersinin 1. Ara Sınavı 25 Ekim 2017 Çarşamba Günü
Saat 10.30’DA BFA’da Yapılacaktır.