Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenime Başlama İzin Formu Hk.

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” kapsamında mecburu hizmete dayalı olarak verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci göndereceğine dair duyuru ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.