2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Okutulan 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri hk

2019-2020 eğitim-öğretim Bahar yarıyılı Üniversitemiz örgün öğretim programlarında yer alan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (ı) bendi kapsamında verilen derslerin ara sınav tarihleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 14/04/2020 tarihli ve 553/4896 sayılı karar örneğine buradan ulaşabilirsiniz.