Doktora Sonrası Araştırmacı Programı (DOSAP) Başvurusu Hk.

Üniversitemiz uygulama ve araştırma merkezleri ile araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin ulusal ya da uluslararası destekli yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere doktorasını/sanatta yeterliliğini son 7 yıl içinde bitirmiş olan kişilerin araştırmacı olarak çalışmasını içeren Doktora Sonrası Araştırmacı Programı (DOSAP)’a ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Yürütücüler, halen yürütmekte oldukları projeleri için DOSAP kapsamında araştırmacı çalıştırma talep başvurularını web sayfası üzerinden www.dosap.ankara.edu.tr 29 Haziran 2020 tarihten itibaren yapabileceklerdir. İlk olarak 29 Haziran 2020 ile 6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Taleplerin, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilmesinden sonra, uygun görülen projelerde çalıştırılacak araştırmacılar için başvuru tarihi yine aynı web sayfasından yayımlanacaktır.

Doktoralı araştırmacıların; bilgilerini pekiştirmesini, yeni deneyimler kazanmasını, bağımsız, yetkin bir bilim insanı olma yönünde kendini geliştirmesini sağlamayı amaçlayan bu süreçte, kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik etmek ve Üniversitemiz araştırma ekosistemine önemli katkılar sağlamak açısından birimlerimizin ve öğretim üyelerimizin belirlenen tarihlerde ivedilikle başvuru yapmaları gerekmektedir.