2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama İlkeleri hk.

COVID-19 pandemisi çerçevesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin uygulama ilkeleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 03/09/2020 tarih ve 564/5036 sayılı Karar Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.