2014-2015 Kış Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Kış dönemi Doktora Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin dikkatine;

Kış dönemi doktora yeterlik yazılı sınavı 16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 11:00’da Fizik Bölümü başkanlık odasında, sözlü sınav ise 19 Şubat 2015 Perşembe günü saat 11:00’da yine Fizik Bölümü başkanlık odasında, aşağıda isimleri belirtilen komite üyelerince yapılacaktır.

Prof. Dr. Satılmış Atağ

Prof. Dr. Ali Gencer

Prof. Dr. Abbas K. Çiftçi

Prof. Dr. Şemsettin Türköz

Danışman

Doç. Dr. Şengül Kuru (Yedek)

Doç. Dr. İnanç Şahin (Yedek)

Yeterlik Komitesi sınav ile ilgili tüm yetki, onay ve sorumluluğa sahiptir.

 

Yazılı sınavda, her soru 20 (yirmi) puan olup, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda sorulan 6 (altı) sorudan 5 (beş) tanesinin cevaplanması istenmektedir. Sınav süresi 2 (iki) saat olup, geçme notu 75 (yetmiş beş)’tir. 6 (altı) soru cevaplanması durumunda en yüksek puanın alındığı soru dikkate alınmayacaktır.

Sözlü sınavda ise, öğrencinin genel bilgi düzeyi sınanarak, doktora tezi hazırlamaya yeterli olup olmadığı belirlenecektir. Sözlü sınavda da geçme notu 75 (yetmiş beş) olup, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek ve yeterlik sınavında başarısız sayılacaktır.

Danışmanların sözlü sınavda bulunmaları mecburi olup, mazeretleri nedeni ile sözlü sınava katılamayacak üyelerin yerine ise, sırası ile yedek üyeler görevli olacaktır. Belirtilen sınav veya sınavlar öncesi belirtilen yer ve saatte hazır olmanız gerektiğini hatırlatır, başarılar dileriz.

Fizik Bölümü