Akreditasyon

 

Yükseköğretimde akreditasyon, yükseköğretim programlarında gerçekleştirilen eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak faaliyetlerinin ve dolayısıyla bu faaliyetler sonucunda programlar tarafından düzenlenen özdeğerlendirme raporlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Programların akreditasyonu bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup, başarılı olan programların ulusal/uluslararası standardlara sahip, nitelik ve nicelik olarak yeterli ve kalite bakımından büyümeye hazır olduğu belirli bir süreliğine tescillenmektedir.

Bölümümüzün ulusal ve uluslararası kalite standartlarında olduğu, FEDEK tarafından tescillenerek 30 Nisan 2016’dan 30 Nisan 2021’e kadar akredite edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Akreditasyon Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Bülent YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Aysuhan OZANSOY
Arş. Gör. Mustafa BİÇER

FEDEK ANKET FORMU FİZİK BÖLÜMÜ