Öğretim Amaçları

Fizik Bölümü öğretim amaçları şu şekilde sıralanabilir:

ÖA-1 Temel fizik yasalarını açıklamak.
ÖA-2 Fizikte matematiksel yöntemleri kullanmak.
ÖA-3 Fizik bilgilerini ve bilimsel sorgulama yöntemlerini yaşamın her alanında uygulayabilmek.
ÖA-4 Disiplinler arası çalışma becerisine sahip olmak ve bu çalışmalarda fiziğin rolü hakkında çevreyi bilgilendirmek.
ÖA-5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak.
ÖA-6 Uluslararası paydaşları ile ortak bir dile sahip olmak.
ÖA-7 Toplum ve çevre ile ilgili sorunlara duyarlı olmak.
ÖA-8 Çalışmalarında mesleki etik değerlere bağlı kalmak.