Program Çıktıları

Fizik Bölümü program çıktıları şu şekilde sıralanabilir:

PÇ-1 Temel fiziksel kavramları, evreni biçimlendiren fizik yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak.
PÇ-2 Fizik problemlerini çözmede fizik yasalarını uygulayabilme yeteneğine sahip olmak.
PÇ-3 Bilimsel sorgulama ve akıl yürütme becerilerini kazanmak.
PÇ-4 Fiziğin çeşitli alanlarındaki problemleri çözmek için gerekli matematiksel yöntemleri öğrenmek.
PÇ-5 Fizik problemlerinin çözümünde en az bir programlama dilini kullanabilmek ve çalışmalarında bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilmek.
PÇ-6 Belli bir fizik probleminin çözümü için deney tasarlama, deneyi gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirebilme yeteneklerini gerek bireysel olarak ve gerekse grup çalışması içerisinde kazanmak.
PÇ-7 Fizik bilimiyle ilgili temel bir altyapı oluşturarak, ilgili konuları yalın ve anlaşılır bir dil kullanarak açıklayabilmek.
PÇ-8 En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili konularda kullanabilecek şekilde donanıma sahip olmak.
PÇ-9 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ile ilgili güncel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek.
PÇ-10 Mesleki etik değerlere dikkat etme sorumluluğunu kazanmak.
PÇ-11 Sorumluluk alma, bireysel olarak katkıda bulunma, çözüm üretme ve yaratıcı davranma özelliklerini kazanmak.