Doç. Dr. Korkut Okan Ozansoy Fizik Günleri

 oozansoy_posterSenelerce üniversitemiz Fizik ve Fizik Mühendisliği bölümlerinde görev yapmış, öğrenci laboratuarlarının iyileştirilmesinde, bölüm seminerlerinin düzenli hale gelmesinde, dış akademik dünyaya açılmada büyük emekleri ve katkıları olan Doç.Dr. Korkut Okan Ozansoy’u geçen yılın Aralık ayı sonunda çok genç bir yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ve akademik dünyaya olan katkılarını kısaca özetlemek zor olsa da, anısını bilimsel toplantılarla yaşatmak, eserlerini ve akademik iklime olan katkılarını kalıcı kılmak üzere, bu yıl Doç. Dr. Korkut Okan Ozansoy Fizik Günleri’ nin ilkini düzenliyoruz.

22 Mayıs 2014 Perşembe Günü, Fen ve Mühendislik Fakülteleri, B Blok, Büyük Fizik Amfisinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikle ilgili program için tıklayınız.