Akademik Personel

 

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı


b90ba83119860d7f6a6dfaab9f2aa150Prof. Dr. Ali Yaman (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1133
E-posta: yamana@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG), Lazer

 


3e6ad89fe36086fb79126e36c659f5df Prof. Dr. Mehmet Birey 

Telefon: (312) 212 6720 / 1238
E-posta: birey@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Elektron Spin Rezonans (ESR)

 

 


 2b737ad70dee5e8930e8e4f605546d3eProf. Dr. Hüseyin Ünver

Telefon: (312) 212 6720 / 1106
E-posta: unverh@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Spektroskopi ve Kristalografi

 
 

 

Genel Fizik Anabilim Dalı


bea2d288381037d986515b9142c2fda5 Prof. Dr. Abdullah Verçin 

Telefon: (312) 212 6720 / 1162
E-posta: vercin@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Fizikte Topolojik ve Diferansiyel Geometrik Metodlar, Deformasyon Kuantizasyonu, Kuantum Bilişim

 

 


 d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6Prof. Dr. Ali Gencer

Telefon: (312) 212 6720 / 1161
E-posta: gencer@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Tc Süperiletkenliğin Magnetik Özellikleri, AC Alınganlık, AC Magnetizasyon

 


7e889fb76e0e07c11733550f2a6c7a5a Prof. Dr. Şengül Kuru

Telefon: (312) 212 6720 / 1243
E-posta: kuru@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: İntegrallenebilir ve Süper İntegrallenebilir Sistemler, Klasik ve Kuantum Mekaniğinde Cebirsel Yöntemler, Yoğun Madde Üzerine Uygulamalar

 


601ac804ce8eac52499a1cde96bae911Prof. Dr. İnanç Şahin (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1204
E-posta: inancsahin@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Parçacık Fiziği; Standart Model ve Ötesi Teoriler, Nötrino Fiziği

 


bfe30fa14f7cb33014cc4f126d72bcc2Doç. Dr. Özgür Açık

Telefon: (312) 212 6720 / 1529
E-posta: ozacik@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Matematiksel Fizik

 

 


Emre Aşkan

Telefon: (312) 212 6720 / 1138
E-posta: easkan@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Matematiksel Fizik

 

 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı


 3ab9af032254181926df773285f2d877Prof. Dr. Nurten Navruz Özoğul (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1247
E-posta: navruz@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Metal Alaşımlarda Faz Dönüşümleri, Kristalografi, Elektron Mikroskobi Uygulamaları ve Teorisi

 

 


4111124f09d4057d48aacb912f6455ebProf. Dr. Orhan Uzun

Telefon: (312) 212 6720
E-posta: orhanuzun@bartin.edu.tr
Çalışma Alanı: Hızlı Katılaştırma, Mekanik Alaşımlama, Al-Si Alaşımları, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Metalik Camlar, Kuazikristaler, Nanoyapılı Malzemeler, Seramik Malzemeler

 


4111124f09d4057d48aacb912f6455ebDoç. Dr. Özer Özoğul

Telefon: (312) 212 6720 / 1511
E-posta: ozogul@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Tc Süperiletkenliğin Magnetik Özellikleri, AC Alınganlık, AC Magnetizasyon

 


249fa60124f530a08bec86b0a50802d8Doç. Dr. Serap Safran

Telefon: (312) 212 6720 / 1132 (lab 1266)
E-posta: safran@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yoğun Madde Fiziği

 

 


5d55e7c13b0f4d7cf9d5d55d3af329c8Doç. Dr. Aybey Moğulkoç

Telefon: (312) 212 6720 / 1530
E-posta: mogulkoc@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yoğun Madde Fiziği, Karbon Nanoyapılar, İki-Boyutlu Yapılar, Elektron-Fonon Etkileşmesi, Polaron, DFT, Hesaplamalı Fizik (http://hymf.ankara.edu.tr/)

 

 

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı


 Prof. Dr. Ayşe Kaşkaş (Bölüm Başkanı)

Telefon: (312) 212 6720 / 1296
E-posta: kaskas@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Nötron Transport Teori, Radiatif Transfer, Nükleer Fizik

 

 


5a1057e33171c18d10388d7c03155411Prof. Dr. Adnan Teğmen 

Telefon: (312) 212 6720 / 1234
E-posta: tegmen@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Fizikte Topolojik ve Diferansiyel Geometrik Metodlar

 


 b035d6563a2adac9f822940c145263ceProf. Dr. Bekir Sıtkı Kandemir

Telefon: (312) 212 6720 / 1175
E-posta: kandemir@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yoğun Madde Fiziği, Karbon Nanotüpler ve Grafen, Karbon Tabanlı Nanoyapılar, Düşük Boyutlarda Elektron-Fonon Etkileşmesi

 


c96c08f8bb7960e11a1239352a479053_2Prof. Dr. Mustafa Çetin Güleçyüz (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1532
E-posta: gulecyuz@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Milne Problemi, Albedo Problemi, Kritik Slab Problemi, Nötron Taşınım Teorisi

 


b55c86af1c55672a8792354910cd548dProf. Dr. Banu Şahin

Telefon: (312) 212 6720 / 1208
E-posta: banusahin@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Teorik Yüksek Enerji Fiziği, Standart Model ve Ötesi, Parçacık Fenomenolojisi

 


Ali Korkmaz

Telefon: (312) 212 6720 / 1138
E-posta: alikorkmaz@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Matematiksel Fizik

 

 

Nükleer Fizik Anabilim Dalı


 c508928fde731b0f60a1daa9dd0c8ea2Prof. Dr. Şemsettin Türköz (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1159
E-posta: turkoz@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Enerji Fiziği, Standart Model, Hızlandırıcı Fiziği, Nükleer Fizik

 

 


cffb6e2288a630c2a787a64ccc67097cDoç. Dr. Bülent Yılmaz

Telefon: (312) 212 6720 / 1222
E-posta: bulent.yilmaz@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Çekirdek Reaksiyonlarına Ortalama Alan ve Ötesi Yaklaşımlar: TDHF, EDF, SMF, STDHF; Fizikte Stokastik Yöntemler; Çekirdek Reaksiyonlarına Fenomenolojik Yaklaşımlar
 


menekseDr. Öğr. Üyesi Menekşe Şenyiğit 

Telefon: (312) 212 6720 / 1529
E-posta: meneksek@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Nükleer Fizik

 

 


1a260649dac0ddb2290f609a13f4b814Dr. Defne Akay

Telefon: (312) 212 6720 / 1529
E-posta: Defne.Akay@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Grafen, Karbon Tabanlı Nanoyapılar, Düşük Boyutlarda Elektron-Fonon Etkileşmesi, Topolojik İnsülatörler

 

 

Yüksek Enerji Fiziği ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı


 cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9Prof. Dr. Orhan Çakır (Anabilim Dalı Bşk.)

Telefon: (312) 212 6720 / 1233
E-posta: ocakir@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Enerji Fiziği, Standart Model ve Ötesi, Parçacık Fenomenolojisi

 
 
 

b35f99fb5e89b2f90df76561368bc7fcDoç. Dr. Volkan Arı 

Telefon: (312) 212 6720 / 1530
E-posta: vari@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Enerji Fiziği

 
 
 

 


754c32eb39c6dfd8b7c97531a459937c_3
 
Telefon: (312) 212 6720 / 1219
E-posta: aozansoy@science.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Yüksek Enerji Fiziği