Lisansüstü Eğitim

Fizik bölümünde Tezli yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere iki lisansüstü program mevcuttur.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşullarına Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Lisansüstü eğitime kabul sınavına ilişkin bilgiler

Ankara Üniversitesi Senatosunun 29.11.2016 tarihli, 445 toplantı sayısı ve 3771 karar sayısı gereği bilimsel yazılı sınav yapılmaktadır.

  • Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılabilecek bilimsel değerlendirme sınavının %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az toplam 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.
  • Doktora programlarına öğrenci kabulünde değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılabilecek bilimsel değerlendirme sınavının %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az toplam 70 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

Bu karar doğrultusunda yapılacak olan lisansüstü yazılı sınavlarında, yüksek lisans eğitimi için başvuran öğrencilere lisans düzeyinde verilen Klasik Mekanik, Kuantum Fiziği, Matematiksel Fizik,  Elektrik ve Manyetizma derslerinden soru sorulacaktır. Doktora eğitimi için başvuran öğrencilere, yüksek lisans düzeyinde verilen Klasik Mekanik, Elektrodinamik, Kuantum Mekaniği ve lisans seviyesinde verilen Matematiksel Fizik derslerinden soru sorulacaktır.

Her bir ders için sınav soruları, o dersi en son dönem veren öğretim üyesi tarafından hazırlanacaktır.

Yukarıda belirtilen kararların Fizik Bölümü ilke kararları olarak uygulanması uygun bulunmuştur.