Tarihçe

Fen Fakültesinin kuruluş yıllarında ülkemizde yalnız, İstanbul Darülfünunu döneminde açılmış olan ve 1934’te İstanbul Üniversitesine bağlanan İstanbul Fen Fakültesi vardı. Fakültemizde 1943-48 yılları arasında 19.7.1944 tarihinde onaylanan öğretim ve sınav yönetmeliği uyarınca 4 yıllık Matematik-Astronomi, Fizik, Kimya lisans öğretimiyle, 5 yıllık Yüksek Kimyagerlik diploması sağlayan öğretim yapılıyordu.

1943 Ankara Fen Fakültesi’nin 1943-1954 yılları arasında öğretimini sürdürdüğü Gazi Terbiye Enstitüsü

Kuruluşundan 1950-51 ders yılına kadar Fizik Bölümü, Gazi Eğitim Enstitüsü binasında çalışmalarını sürdürmüş, daha sonra bugünkü B bloktaki binasına 1950-54 yılları arasında yerleşmiştir. 14.4.1954 tarihinde fizik dalında öğretim süresi 5 yıl olan Fizik Yüksek Mühendisliği öğretimi de başlatılmıştır.

1945 Mimar Sedad Hakkı Eldem’in 1943-45 yıllarında Fen Fakültesi için inşa ettiği yeni binalar

1976 yılında Fizik Yüksek Mühendisliği, Fizik Yüksek Lisansına eşdeğer yapılmış, 1976 yılında yayınlanan yönetmelik ile Fen Fakültesi bünyesinde 4 yıllık Fizik Lisansı ve 4 yıllık Fizik Mühendisliği Lisansı adı altında öğretime devam edilmiştir.

1943-1965 yılları arasında bölümde öğretim sertifika sistemine dayanıyordu. Fizik Yüksek Mühendisliği 5 yıllık olduğu için, 5  bilim sertifikası almak gerekiyordu. Her bir sertifika içinde, 2-6 ders bulunuyor, Laboratuvar çalışmaları bitirildikten sonra sınava derslerin tümünden giriliyor, sertifika içindeki derslerin birinden başarısız olan öğrencinin sınavın tümüne yeniden girmesi gerekiyordu. Sonraları bir sertifikanın değişik derslerine farklı zamanlarda girme ve yalnızca başarısız oldukları dersin sınavına yeniden girme kolaylığı getirildi, fakat sınav notu bütün derslerin sınavı tamamlandıktan sonra ağırlıklı ortalama olarak veriliyordu. 1965-66 öğretim ve sınav yönetmeliği ile sertifika sistemi bırakılarak kredi sistemine geçildi. Ayrıca, öğrencilere zorunlu dersler dışında seçimli dersler de konularak lisans düzeyinde uzmanlaşması kolaylaştırıldı. Sonsuz sınav hakkı yerine de sınırlı sınav hakkı getirildi, bu yönetmelik ile yabancı dil dersleri de arttırıldı.

Bölüm, 1966 doktora ve 1969 yüksek lisans yönetmelikleri ile lisansüstü eğitimine başlamıştır. Bölümün yüksek lisans ve doktora eğitimindeki amacı;

1- Çeşitli üniversitelere, yüksek okul ve akademilere öğretim üyesi yetiştirmek,
2- Araştırma laboratuarlarına araştırmacı yetiştirmek,
3- Sanayide teknolojik araştırma ve geliştirme işlerinde çalışacak uzman insan gücünü yetiştirmek,
4- Yeni bilgileri mesleğini çeşitli kamu ve özel kurumlarda yürütmekte olan elemanlara aktarmak,

şeklinde tanımlanmıştır.