İletişim

Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
06100 Tandoğan, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 (312) 212 6720 / 1230
Faks: +90 (312) 223 23 95
E-posta: fizik@ankara.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

          Fizik Bölümü web sayfası Emre Gürkanlı tarafından düzenlenmektedir.